Aktualności
 
Nasza oferta
2013-10-23 08:44:20
Uslugi kominiarskie w pełnym zakresie :

1.  Opiniowanie, odbiory, pomiary sprawności technicznej przewodów (kanałów} kominowych wentylacyjnych, dymowych, spalinowych dla wydziałów architektoniczno-budowlanych, rozdzielni gazu, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędów Nadzoru  po zakończeniu budowy, remontu itp.

2. Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) w budynkach wielorodzinnych, biurowych, hotelowych, halach magazynowo-przemysłowych, produkcyjnych oraz obiektach użyteczności publicznej.

3. Inwentaryzacja przewodów (kanałów) kominowych z wykonaniem pełnej dokumentacji w postaci rzutów poziomych lub pionowych przewodów kominowych, wraz z podłączeniami kominowymi i drożnością przewodów wyrażoną w metrach bieżących.

4. Prowadzenie kampanii informacyjnych podczas wykonywania przeglądów kominiarskich w budynkach o podwyższonym ryzyku na rzecz bezpieczeństwa i zapobieganiu zatruciom tlenkiem węgla

5. Przeprowadzanie okresowych badań szczelności urządzeń i instalacji gazowych w jednym terminie z okresową kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych.

6. Badanie ciągu kominowego (różnicy ciśnień) manometrem.

7. Analiza spalin, badanie urządzeń grzewczych pod względem sprawności, zawartości niebezpiecznych związków chemicznych w spalinach, prawidłowości działania itp.

8. Badanie jakości powietrza na stanowiskach pracy pod względem możliwości przekroczenia stężeń tlenku węgla (NDS)

9. Czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych, spalinowych oraz urządzeń grzewczo - kominowych.

10. Kompleksowa obsługa administracji, instytucji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych. Możliwość zawierania długoterminowych umów.

11. Pogotowie techniczne w przypadku awarii, realizacja zgłoszeń.

12. Wykonywanie usług zleconych pokrewno-kominiarskich oraz remontów-napraw przewodów kominowych ponad dachem.

13. Badanie przewodów kominowych za pomocą kolorowej kamery inspekcyjnej TV wraz z nagraniem stwierdzonych usterek na płytę CD.

14. Doradztwo techniczne, montaż systemów odprowadzania spalin.

15. Uszczelnianie przewodów kominowych.

16. Pomiary wentylacji mechanicznej.

17. Czyszczenie, naprawa pieców kaflowych i trzonów kuchennych.

18. Montaż nasad kominowych.

19. Zabezpieczanie wylotów przewodów kominowych przed ptakami.

20. Udrażnianie przewodów / kanałów kominowych.

21. Budowa pieców i kominków.

22. Usługi zduńskie.

 

 
Licznik