Uwaga!
 

Żadna część serwisu internetowego kominiarze.pl, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być przetwarzana ani reprodukowana w jakikolwiek sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Autora.

Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tej strony lub jakiejkolwiek jej części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.